OŚWIADCZENIE: Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla ogółu społeczeństwa w Polsce.

Informacje zawarte na tej stronie mają na celu ogólne poinformowanie i edukację członków społeczeństwa w Polsce i nie mają na celu zastąpienia porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

Informacje o produkcie Szczepionka (rekombinowana, z adiuwantem) przeciw COVID-19 NuvaxovidTM (znana też jako NVX-CoV2373)

Dla szczepionki (rekombinowanej, z adiuwantem ) przeciw COVID-19 NuvaxovidTM uzyskano warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu do czynnego uodpornienia w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 u osób dorosłych w wieku od 12 lat.

Ważna informacja

Aby uzyskać więcej informacji na temat szczepionka przeciw COVID-19 (rekombinowana, z adiuwantem) NuvaxovidTM, należy pobrać ulotkę dołączoną do opakowania.

Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego (ZN)

Jeżeli niepokoją Pana/Panią jakiekolwiek możliwe skutki uboczne, proszę porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Obejmuje to dowolne możliwe działania niepożądane niewymienione w ulotce dołączonej do opakowania.

Pan/Pani lub pracownik służby zdrowia sprawujący nad Panem/Panią opiekę może zgłosić wszelkie podejrzewane działania niepożądane poprzez krajowy system zgłaszania w Polsce.

Pacjenci: Działania niepożądane można zgłaszać:

 • lekarzowi;
 • Departamentowi Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pod adresem:
  Al. Jerozolimskie 181C,
  02-222 Warszawa,
  Tel.: +48 22 49 21 301,
  Faks: +48 22 49 21 309,
  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
 • Podmiotowi odpowiedzialnemu:
  NOVAVAX
  Tel.: +48 22 104 74 91;
  www.Novavaxcovidvaccine.com

Skontaktuj się z nami

Tel.: +48 22 104 74 91
09:00–17:00
Od poniedziałku do piątku